Цагаан сар энгэрийн зүү
Цагаан сар энгэрийн зүү
Цагаан сар энгэрийн зүү
Цагаан сар энгэрийн зүү
Цагаан сар энгэрийн зүү
Цагаан сар энгэрийн зүү

Цагаан сар энгэрийн зүү

DWM02YG
Dansran
168,000 ₮
168,000 ₮
168,000 ₮
Түр дууссан
 

• Металл: Шар алтан бүрмэл гууль
• Шигтгээ: Циркон
• Өргөн: 4.2см
• Өндөр: 2.5см
• Dansran брэндийн бэлгийн хайрцаг, бэлгийн ууттай

"Монгол домгийг гоёлд шингээв" - Цагаан Сар коллекц, Үндэсний DANSRAN брэнд