Цуглуулга: "Гоо марал" коллекц

Эртний Монголчууд марал бугыг тэнгэрийн унаа хэмээн билгэдэж ихэнхдээ тэнгэрт тэмүүлсэн, сүр хүчтэй байдлаар хад чулуун хөшөө, эд хэрэглэл дээр дүрслэн зурж үлдээсэн байдаг байна.

Мөн Монголчууд Гоо Марал, Бөртэ чонын удам хэмээн зарим түүх, домогт өгүүлсэн байдаг нь: Монголчууд дээд тэнгэрээс заяатай, бусдаас ангид сүр хүчтэй гэсэн үзэл санаатай холбоотой хэмээн зарим судлаачид үздэг байна.

Ийнхүү бид өнө эртний хадны зураг, түүх домгоос санаа авсан " Гоо марал" коллекцоо урлаад байгаа билээ.

18 бараа
 • Гоо Марал мөнгөн бөгж
  258,000 ₮
  258,000 ₮
  258,000 ₮
   
  Дууссан
 • Гоо Марал мөнгөн зүүлт
  278,000 ₮
  278,000 ₮
  278,000 ₮
   
  Дууссан
 • Гоо Марал Богино мөнгөн ээмэг
  338,000 ₮
  338,000 ₮
  338,000 ₮
   
  Дууссан
 • Гоо Марал шар алтан бүрмэл бөгж
  358,000 ₮
  358,000 ₮
  358,000 ₮
   
  Дууссан
 • Гоо Марал мөнгөн зүүлт
  278,000 ₮
  278,000 ₮
  278,000 ₮
   
  Дууссан
 • Гоо Марал шар алтан бүрмэл зүүлт
  328,000 ₮
  328,000 ₮
  328,000 ₮
   
  Дууссан
 • Гоо Марал Богино шар алтан бүрмэл ээмэг
  378,000 ₮
  378,000 ₮
  378,000 ₮
   
  Дууссан
 • Гоо Марал Урт мөнгөн ээмэг
  358,000 ₮
  358,000 ₮
  358,000 ₮
   
  Дууссан
 • Гоо Марал мөнгөн бөгж
  258,000 ₮
  258,000 ₮
  258,000 ₮
   
  Дууссан
 • Гоо Марал мөнгөн зүүлт
  278,000 ₮
  278,000 ₮
  278,000 ₮
   
  Дууссан
 • Гоо Марал шар алтан бүрмэл том зүүлт
  468,000 ₮
  468,000 ₮
  468,000 ₮
   
  Дууссан
 • Гоо Марал Богино мөнгөн ээмэг
  338,000 ₮
  338,000 ₮
  338,000 ₮
   
  Дууссан
 • Гоо Марал Богино мөнгөн ээмэг
  338,000 ₮
  338,000 ₮
  338,000 ₮
   
  Дууссан
 • Гоо Марал мөнгөн бөгж
  258,000 ₮
  258,000 ₮
  258,000 ₮
   
  Дууссан
 • Гоо Марал Урт шар алтан бүрмэл ээмэг
  398,000 ₮
  398,000 ₮
  398,000 ₮
   
  Дууссан
 • Гоо Марал мөнгөн том зүүлт
  398,000 ₮
  398,000 ₮
  398,000 ₮
   
  Дууссан
 • Гоо Марал Урт мөнгөн ээмэг
  358,000 ₮
  358,000 ₮
  358,000 ₮
   
  Дууссан
 • Гоо Марал Урт мөнгөн ээмэг
  358,000 ₮
  358,000 ₮
  358,000 ₮
   
  Дууссан