Үнэгтэй хүүхдийн мөнгөн бугуйвч
Үнэгтэй хүүхдийн мөнгөн бугуйвч
Үнэгтэй хүүхдийн мөнгөн бугуйвч
Үнэгтэй хүүхдийн мөнгөн бугуйвч
Үнэгтэй хүүхдийн мөнгөн бугуйвч
Үнэгтэй хүүхдийн мөнгөн бугуйвч
Үнэгтэй хүүхдийн мөнгөн бугуйвч
Үнэгтэй хүүхдийн мөнгөн бугуйвч
Үнэгтэй хүүхдийн мөнгөн бугуйвч
Үнэгтэй хүүхдийн мөнгөн бугуйвч

Үнэгтэй хүүхдийн мөнгөн бугуйвч

DKIDB01SS
Dansran
168,000 ₮
168,000 ₮
168,000 ₮
Түр дууссан
 

• Металл: 925 сорьцтой цэвэр мөнгө
• Үнэг гоёл: Энамел 
• Бугуйвчны урт 15см

• Dansran брэндийн бэлгийн хайрцаг, бэлгийн ууттай