Цагаан сар ээмэг
Цагаан сар ээмэг
Цагаан сар ээмэг
Цагаан сар ээмэг
Цагаан сар ээмэг
Цагаан сар ээмэг
Цагаан сар ээмэг
Цагаан сар ээмэг
Цагаан сар ээмэг

Цагаан сар ээмэг

DWM06YG
Dansran
188,000 ₮
188,000 ₮
188,000 ₮
Түр дууссан
 

• Металл: Шар алтан бүрмэл гууль
• Шигтгээ: Циркон
• Урт: 4см
• Өргөн: 2см
• Dansran брэндийн бэлгийн хайрцаг, бэлгийн ууттай

"Монгол домгийг гоёлд шингээв" - Цагаан Сар коллекц, Үндэсний DANSRAN брэнд